Betaling workshop

Tilbake til Workshop med Mestre Marcelo Angola

For informasjon hvordan man kommer seg til workshopen ring 93929032 (etter kl 18). 

Din investering

  • Betalt (alle) etter 28. april: 600 kr
  • En dag: 300 kr

Pengene kan settes inn til Foreningen Capoeira Angola Oslo på konto 1503.22.10950. Betaler du fra utlandet er kontoinformasjonen følgende:

Navn: Foreningen Capoeira Angola Oslo

Kontonummer: 1503.22.10950

BIC / SWIFT: DNBANOKK Bank: DnB NOR Bank ASA

Adresse: c/o Jorunn Skinnemoen, Biskop Jens Nilssøns gate 17A, 0659 OSLO

Når du har betalt kan du registrere deg her:

2434270530_f9e287b2b5Mestre Marcelo Angola (3)capoeira-londres-1