Betaling

To første gangene på capoeira treningene er gratis! Deretter er prisene som følgende:

  • Ordinær treningsavgift (voksne 19 år +): kr 258,- per måned (1290 kr for 5 mnd)
  • Arbeidsledige og studenter: kr 198,- per måned (990 kr for 5 mnd)
  • Ungdom og barn opptil 19 år: kr 158,- per måned (790 kr for 5 mnd)
  • Alle betaler kontingent og kampsportforsikring: kr 210,- (gjelder ut året).

Ved faktura inngår et administrasjonsgebyr på 5 kr per faktura. Dette kan omgås ved å betale for flere måneder ved første faktura.

Vi har inngått en avtale med Norges Kampforbund som har ansvar for å inndrive betalinger for oss. Faktura sendes per mail og har en fastsatt frist for betaling. Etter betalingsfristen vil det sendes tre (3) purringer før regningen sendes til inkasso.

Har du lett for å glemme betalingene? Alle medlemmer får tilbud om å betale per autogiro, så trekkes summen fra kontoen automatisk hver måned!

Når et medlem ikke ønsker å trene mer melder du fra skriftlig med en (1) måneds varsel til mail@capoeiraangolaoslo.no, og betalingene stoppes. Av konvensjon trer oppsigelsen i kraft en måned etter den 1. i førstkommende måned.

CAPO-oslo-post-780x530-6

Takket være treningsavgiften, men også engasjert og standhaftig dugnadsarbeid fra medlemmer og styret i form av søknader og workshoper får vi denne klubben til å gå riktig så bra! Det at vi alle har bidratt sammen har gjort det mulig å ta hit trenere som Mestre Roberval, Mestre Marcelo Angola, Contra Mestre Bicicleta, Contra Mestre Anderson (Pezao), Contra Mestre Pernalonga, Professor Kenneth, Contra Mestre Guaxini og Contra Mestre Marivan, Trenel Thiago over kortere eller lenger tid. I tillegg finansierer dette kjøp av felles instrumenter, CDr, t-skjorter, perkusjon og kurs.

Per i dag er det ingen av trenerne i klubben som får betalt. Alt medlemmene betaler går rett tilbake til driften av klubben og ultimat medlemmer som deg selv.

Pengene kan settes inn til Foreningen Capoeira Angola Oslo på konto 1503.22.10950.

Betaler du fra utlandet er kontoinformasjonen følgende:

Navn: Foreningen Capoeira Angola Oslo
Kontonummer: 1503.22.10950
BIC / SWIFT: DNBANOKK
Bank: DnB NOR Bank ASA
Adresse: c/o Jorunn Skinnemoen, Biskop Jens Nilssøns gate 17A, 0659 OSLO

Kontakt oss gjerne via dette skjemaet: