Program

PROGRAM

Fredag 2. mai

  • 17h00-18h00 Registrering og betaling
  • 18h00 Trening, musikk og roda

Lørdag 3. mai

  • 11h00-18h00 Trening, musikk og roda

Søndag 4. mai

  • 12h00-18h00 Trening, musikk og roda