PROGRAM – 2014

PROGRAM

Fredag 29. august

  • 17h00-18h00 Registrering og betaling
  • 18h00 Trening, musikk og roda

Lørdag 30. august

  • 11h00-18h00 Trening, musikk og roda

Søndag 31. august

  • 12h00-18h00 Trening, musikk og roda

(Tilbake)